TREEBEARD – BYĆ ROŚLINĄ

Cal Redback zaszalał i postanowił połączyć ludzkie DNA z tym roślinnym. Nie martwcie się, to tylko na potrzeby jednej sesji. Treebeard, bo tak nazywa się projekt fotografa, ma pokazać balansowanie między naturą a człowiekiem.  Zadziwia, fascynuje i odraża.

Dwoistość w byciu pół człowiekiem, pół rośliną pokazuje pewnego rodzaju zjednoczenie tych dwóch światów. Hiperrealistyczne wizje zostały stworzone za pomocą programu graficznego.